Erklæring om moderne slaveri

Ella’s Kitchens politiske erklæring om moderne slaveri

Der er masser og masser mennesker involveret i at få vores lækre produkter på hylderne. Lige fra arbejderne på markerne og gårdene, hvor vores ingredienser dyrkes, til fabrikkerne og varehusene, hvor vores produkter fremstilles og opbevares, og chaufførerne på de lastbiler, der transporterer dem over hele landet – selv de mennesker, der leverer vores kontorartikler – vores værdikæde er stor og forskelligartet.

Hos Ella's Kitchen (juridisk enhed - Ella's Kitchen (Brands) Limited) arbejder vi på at sikre, at alle, som vi arbejder sammen med i hele vores værdikæde, får rimelige, sikre og sunde arbejdsvilkår og deler vores overbevisninger og værdier om, hvad det vil sige at være gode ved hinanden. Moderne slaveri er et voksende globalt problem, og vi har alle et ansvar for at være opmærksomme på risiciene, uanset hvor små de er, i vores virksomhed og i den bredere forsyningskæde.

Ingen sektor eller industri kan betragtes som værende immun over for moderne slaveri.

Ella's Kitchen har en nultolerancetilgang til moderne slaveri, og vi er forpligtet til at arbejde sammen med vores leverandører og partnere for at sikre fair, sikre og sunde arbejdsforhold i alle vores aktiviteter og hele vores forsyningskæde. Medarbejdere forventes at rapportere bekymringer ved hjælp af de relevante rapporteringskanaler, og ledelsen forventes at handle på dem.

1. Organisation + virksomhedsstruktur:

Ella's Kitchen er en certificeret B-virksomhed, der fremstiller økologiske fødevarer til babyer, småbørn og børn. Produkterne sælges i supermarkeder over hele verden. Alle vores produkter fremstilles i UK og Europa af tredjepartsproducenter, der anvender ingredienser fra hele verden - herunder UK, Europa og steder såsom Ecuador og Indien.

2. Vores politikker + processer:

Ella's Kitchen er forpligtet til at sikre, at der ikke forekommer moderne slaveri i vores forsyningskæde eller forretningsaktiviteter. Ella's Kitchen er medlem af Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX). SEDEX er en non-profit organisation, der er dedikeret til ansvarlig og etisk forretningspraksis. Som en del af det at indgå en samarbejdsaftale med Ella's Kitchen kræver vi, at alle vores råvare- og emballagepartnere og medproducenter bliver medlemmer af SEDEX. SEDEX-platformen gør det muligt for os at styre risikoen i vores aktiviteter og identificere potentielle afvigelser. Hvis der identificeres afvigelser, gennemgår vi sammen med vores leverandører, hvilke skridt der er nødvendige, for at træffe korrigerende foranstaltninger.

Som en del af vores forpligtelse til at bekæmpe moderne slaveri og sikre fair, sikre og sunde arbejdsforhold lancerede vi i 2019 vores adfærdskodeks Good To Each Other (GTEO Code). Vores GTEO-kodeks er udarbejdet på baggrund af internationale standarder, herunder Ethical Trading Initiative Base Code og Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konventioner og anbefalinger, som igen er baseret på FN's verdenserklæring om menneskerettigheder og konventionen om barnets rettigheder. I år fastlagde vi omfanget af, hvilke af vores vigtigste partnere i forsyningskæden – fra råmaterialer til emballage og medproducenter – der skulle overholde vores GTEO-kodeks.

Efter vores indledende udrulning har 77 % af vores identificerede nøglepartnere nu accepteret og bekræftet, at de allerede overholder vores GTEO-kodeks, og vi arbejder aktivt sammen med vores resterende partnere for at kommunikere og få bekræftet, at denne politik overholdes. Ud over at bede om en bekræftelse på, at vores partnere overholder denne politik, opfordrer vi dem til at dele vores GTEO-kodeks med deres egne partnere, producenter og entreprenører.

Som et datterselskab af The Hain Celestial Group, Inc. overholder Ella's Kitchen The Hain Celestial Global Human Rights Statement 2020 og The Hain Celestial Code of Business Conduct and Ethics. Disse dokumenter fastlægger minimumsstandarderne for koncernens tilgang til håndtering af moderne slaveri og børnearbejde. Både Ella's Kitchen og Hain Celestial har whistleblower politikker og processer på plads, således at medarbejderne har mulighed for at rejse eventuelle potentielle problemer, som de identificerer.

Vores kontrakter med vores leverandører af råmaterialer og med-producerende leverandører har en juridisk bindende forpligtelse fra leverandørens side om overholdelse af Modern Slavery Act 2015, Sedex og andre af Ella's leverandørers adfærdskodekser, hvilket omfatter vores GTEO-kodeks.

3. Rettidig omhu:

Vi er klar over, at moderne slaveri forekommer i mange sektorer, herunder landbruget. Vi er forpligtet til at samarbejde med vores partnere for at sikre, at vi tager fat på specifikke miljømæssige og sociale udfordringer, hvad angår visse ingredienser. Alle vores leverandører, som vi har identificeret som værende aktive inden for ingredienser med højere risiko, har bekræftet, at de overholder eller vil samarbejde med os om vores GTEO-kodeks. Ella's Kitchen vil fortsat undersøge og implementere yderligere standarder og processer for at hjælpe med at håndtere risici i disse forsyningskæder. Hvis der identificeres problemer, vil der blive iværksat passende undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger. Dette kan inkludere opsigelse af kontrakt.

4. Uddannelse:

For at sikre, at der er en høj grad af forståelse for risici i forbindelse med moderne slaveri, tilbyder Ella's Kitchen uddannelse til alle relevante medlemmer af Ella's Kitchen-teamet, herunder uddannelse i SEDEX for at hjælpe vores team med at forstå, hvordan de kan bruge værktøjerne til at identificere og håndtere potentielle risici.

Denne erklæring er blevet udarbejdet som led i Ella's Kitchen's forpligtelse til at overholde § 54(1) i Modern Slavery Act 2015 og udgør vores erklæring om slaveri og menneskehandel for det regnskabsår, der afsluttedes den 30. juni 2021. Den er blevet godkendt af bestyrelsen for Ella's Kitchen (Brands) Limited, som vil gennemgå og opdatere den årligt.

Underskrevet:

Mark Cuddigan, CEO Ella’s Kitchen (Brands) Limited

Dato: 18/01/2022